Virginia Union women return to Elite Eight

Virginia Union women return to Elite Eight