Gilmore to transfer to Miami

Gilmore to transfer to Miami